• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

- поглиблена методологічно – теоретична підготовка вчителів;
- вивчення і використання в практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, нових освітніх технологій, перспективного педагогічного досвіду;
-розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;
- діагностика труднощів у роботі вчителів, надання практичної допомоги педагогам у розв’язанні актуальних проблем навчання і виховання школярів;
-організація систематичного вивчення навчальних програм, підручників, посібників, інструктивно-нормативних документів;
- організація самоосвіти курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- підготовка і проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу,підвищення загальноосвітнього рівня учнів, їх вихованості;
- вивчення та аналіз стану викладання, рівня навчальних досягнень учня, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмного матеріалу;
- вирішення завдань науково-методичної проблеми школи:

«ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЇЇ ЗДІБНОСТЕЙ,НАХИЛІВ».

ПЕДРАДИ

Особливе місце у цій структурі належить педраді, яка з одного боку виступає як постійно діючий колегіальний орган управління школою, а з другого – як дієва форма масової методичної роботи школи.

Поряд з традиційною формою проведення педрад, в школі практикуються і нетрадиційні форми їх проведення. Це, зокрема, педрада – конференція, педрада – семінар-практикум, педрада-круглий стіл, педрада-презентація.

До проведення таких педрад готуються всі працівники, розробляється попередньо план проведення, пропонуються питання для обговорення, використовуються різного роду анкети, відеозаписи фрагментів уроків з наступним їх обговоренням. Колективно розробляється рішення педради, рекомендації, пропозиції.

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Відповідно до реалізації завдань науково – методичної проблеми школи, плануються форми методичної роботи.Координатором методичної роботи є методична рада, на засіданнях якої розглядаються теоретичні питання, визначаються основні аспекти практичної реалізації нововведень,проводиться аналіз іх доцільності та результативності, розробляються методичні рекомендації з використання педагогічного досвіду, затверджуються плани роботи метод’обєднань, творчих груп і таке інше.

Кiлькiсть переглядiв: 140

Коментарi